Blogin arkisto

Yhteystiedot

Jukka Hako
Kellastuvantie 2
01760 VANTAA
p. 050 465 0399
jukka.hako@kellastupa.fi

Pirttirannan tulvasuojaus ja kaavoitus

Pirttirannan rakentaminen loma-alueeksi alkoi jo 50 vuotta sitten. Tulvat ovat olleet aika ajoin suuri ongelma, erityisen vakavasti vuonna 1966 ja viimeksi vuonna 2004. Yksikään talo ei ole alueella kuitenkaan vajonnut. Edellisen suurtulvan jälkeen alueelle laadittiin ympäristökeskuksessa vaihtoehtoja Pirttirannan tulvasuojauksen toteuttamiseksi. Asukkaat odottavat ratkaisua, sillä rakentaminen edellyttää tulvasuojausta. Asukkaiden mielestä tulvasuojausta ei tarvitse rakentaa aivan joen tuntumaan. Asukkaiden mukaan pohjoisessa olevien teiden lenkkejä on mahdollista lyhentää. Pirttirannan viereiselle pellolle on hiljan annettu rakennuslupa myös ratsastusmaneesille.

Kysyn, mitä mahdollisuuksia on ratkaista pikaisesti Pirttirannan tulvasuojauksen toteutustapa ja ryhtyä tulvasuojausta rakentamaan?

Koska Pirttiranta on Vantaan yleiskaavassa loma-asuntoalue, on osa alueella pysyvästi asuvia vailla vakituista osoitetta, koska väestörekisterimuutoksen johdosta asunnot eivät ole saaneet vakituisen asunnon statusta. Käyttötarkoitusten muutoksiin ei asukkaiden mukaan ole haluttu ryhtyä, vaikka kaupunki on vuonna 1977 sallinut alueella ympärivuotisen asumisen. Vakituisen asunnon statuksen puute on aiheuttanut asukkaille lukuisia ongelmia. Syntyneelle lapselle ei ole saatu Kela-korttia automaattisesti, lääkärikäyntien yhteydessä on ongelmia osoitteen puuttumisen takia. Samasta syystä osa vakituisesti Pirttirannassa asuvista ei esimerkiksi viime kunnallisvaaleissa voinut äänestää Seutulan äänestysalueella. Virallisen osoitteen puuttumisen takia äänestämässä oli käytävä Tikkurilassa saakka.

Pirttirannassa on mahdollista nykyään liittyä myös kunnallistekniikkaan. Asukkaat keräävät parhaillaan rahaa yhteisinvestointia varten johtuen alueen yhtiömuodosta.

Kysyn, millaisia mahdollisuuksia olisi kaavoittaa Pirttiranta sellaiseksi asuinalueeksi, että kaikki asunnot voisivat jatkossa olla vakituisia asuntoja?

Jukka Hako