Blogin arkisto

Yhteystiedot

Jukka Hako
Kellastuvantie 2
01760 VANTAA
p. 050 465 0399
jukka.hako@kellastupa.fi

Vantaan talouden näkymiä

Vantaan vuoden 2014 talousarvio on valmisteltu valtuuston jo viime vuonna linjaaman talousohjelman mukaisesti. Menojen kasvu verrattuna tämän vuoden kuluihin pyritään pitämään 1,5 prosentissa. Kun inflaatio on yli 1 prosenttia ja Vantaa kasvaa asukasluvultaan yli 1 prosenttia vuodessa, tarkoittaa tämä sitä, että kaikilla toimialoilla on löydettävä keinoja hidastaa menojen kasvua.

Huolestuttavaa on se, että myös Vantaan ensi vuoden taloustilanne on kiristymässä viime keväisistä arvioista. Suurin syy tähän on kasvanut työttömyys. Vantaan työttömyysprosentti on jo 10 prosenttia. Tämä on lisännyt toimeentulotuen menoja, samoin kunnan osuutta pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvasta. Perheiden heikentynyt talous on heijastunut myös lapsiin. Lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet, kun huostaanottoja on ollut oletettua enemmän. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset, eli HUSin laskutukset,  ovat tänäkin vuonna ylittymässä usealla miljoonalla eurolla.

Vuosi 2014 on Vantaan lähihistorian raskain talousvuosi. Tulot ylittävät kyllä menot noin 35 miljoonalla eurolla, mutta poistojen jälkeen tulos painuu selvästi miinukselle. Vero- ja muut tulot riittävät siis kattamaan menot, mutta edellä mainittu 35 miljoonaa euroa ei riitä alkuunkaan jo sovittuihin investointeihin, varsinkin kun Kehäradan viimeinen kokonainen rakennusvuosi on käynnistymässä. Kaupunki velkaantuu paljon ensi vuoden aikana.

Liikenne radalla alkaa kesällä 2015, juuri ennen asuntomessujen alkua Kivistössä. Toisaalta rata vilkastuttaa rakentamista radan asemien tuntumassa. Kaupunki omistaa suurimmaksi osaksi asemia ympäröivät maat, joten investointien jälkeen on luvassa myös maanmyyntituloja, joilla investointeihin tarvittavaa velkaa tulee maksaa takaisin. Tulot maan myynnistä kertyvät aikanaan 20-30 vuoden aikana. 

Talousarvio on tässä vaiheessa kaupunginjohtajan esitys, jota kaupunginhallitus käsittelee marraskuun alussa ja valtuusto myöhemmin marraskuussa. Talousarvion kanssa rinnan käsitellään talousohjelmaa vuosiksi 2014-2016. Vantaan tavoitteena on nostaa tulojen ja menojen erotus 80-90 miljoonaan euroon, minkä tulisi jatkossa riittää kaupungin investointeihin. Suunnitelman mukaan tähän päästäisiin vuonna 2017, jolloin kaupungin velkaantuminen pysähtyisi  ja velkaa kyettäisiin jopa hieman lyhentämään.

Suunnitelma on kunnianhimoinen ja se on tehty perustuen nykyiseen veroprosenttiin 19,00.  Kaupunginjohtaja Kari Nenonen ei esitä veroprosentin nostoa. Nenonen on kertonut valtuustolle, että hän haluaa ensin nähdä, mille tasolle Vantaan kustannukset asettuvat uusien suurinvestointien jälkeen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Vantaan veroprosentti on ensi vuonna 19,00. Oma ennustukseni on, että valtuustosta ei löydy sellaista enemmistöä, joka ryhtyisi lisäämään menoja kaupunginjohtajan esitykseen.

Jukka Hako