Blogin arkisto

Yhteystiedot

Jukka Hako
Kellastuvantie 2
01760 VANTAA
p. 050 465 0399
jukka.hako@kellastupa.fi

Riipilän louhoshanke

Tiistai 22.9.2009 klo 22:26

Seutulan, Riipilän, Kivistön, Keimolan, Luhtaanmäen, Syväojan ja kaikkien muiden Pohjois- ja Luoteis-Vantaan asukkaita on viime viikkoina hämmentänyt vireille tullut Lemminkäisen hakemus saada ryhtyä murskaamaan Riipilän suojelumetsiä ja kalliota moottoritien ja Reunan asutusalueen välissä yli 70 hehtaarin alueella.

Asukkaat ovat ryhtyneet yksissä tuumin vastustamaan hanketta, jonka ensimmäisen vaiheen lausuntokäsittely on parhaillaan meneillään kaupungissa.

Asukkaat ovat laajoissa selvityksissään perustelleet näkemyksensä. He haluavat säilyttää seudullisen viherväylän ja yhtenäisen metsäalueen komeine kallioineen.

Lemminkäisen massiivinen hanke laittaa päättäjän miettimään, miten kaupunkiamme kaavoitetaan ja suunnitellaan. Yhtiöllä on toki oikeus hakea lupaa liiketoiminnalleen, mutta murskausalueen valinta Vantaan yleiskaavan maa- ja metsätalousalueelta, jolle tässä vaiheessa ei ole osoitettu minkäänlaista rakentamista, tuntuu oudolta. Jos murskauslupa jostain syystä myönnettäisiin, olisi alueen tulevaisuus tavallaan päätetty ennen kaavaa. Murskausalue ei enää voisi olla virkistysalue.

Mielestäni minkäänlaista lupaa murskaukselle ei alueella voida sallia, ennen kuin koko Luoteis-Vantaan maankäytön tulevaisuus on arvioitu uudelleen. Luontoarvot tullevat sellaisessa tarkastelussa varmasti olemaan vahvoilla. Toisaalta Hämeenlinnantien varsi uusine eritasoliittymineen saattaa tulevaisuudessa olla rakentamiseen soveliasta aluetta.

Olen siis päätynyt sille kannalle, että vireillä oleva hakemus ei voi tulla hyväksytyksi. Jos Lemminkäinen ei tuo tarkasteluun muita vaihtoehtoja kuin kaikki tai ei mitään, on helppo valita nollalinja, ei minkäänlaista lupaa murskaamiseen Riipilän kallioilla.

 

2 kommenttia .