Blogin arkisto

Yhteystiedot

Jukka Hako
Kellastuvantie 2
01760 VANTAA
p. 050 465 0399
jukka.hako@kellastupa.fi

Uudenlaisia koulutiloja kaivataan

- Koulutilojen tulevaisuus on Vantaalla ollut päätöksenteon keskiössä jo pitkään. Kyse ei ole vain koulujen kunnosta vaan myös siitä, millaisia koulutiloja uudenlainen opettaminen tulevaisuudessa vaatii. Oppimisympäristöt ovat muuttumassa ennemmän kuin pari kolme vuotta sitten tiesimme, tiivistää Vantaan demariryhmän puheenjohtaja Jukka Hako.

Monen yksittäisen koulun heikko kunto on viime kuukausina ollut otsikoissa. - Päätöksenteon pohjaksi tarvitaan myös näkemys koko kaupungin tilanteesta. On tärkeä tietää, miten Vantaa aikoo toteuttaa uudenlaisen oppimisympäristön koko kaupungissa. Jatkoksi aiemmin antamilleni haastettaluille tein maaliskuun 2016 alussa kaupunginjohtajalle valtuuston kyselytunnilla kysymyksen, jossa tiedustelin olisiko jo toukokuun valtuustoseminaariin saatavissa selvityks siitä, kuinka nykyiset koulutilat taipuvat uudenlaisiksi oppimisympäristöiksi ja millaisia vaikutuksia asialla on kaupungin investointisuunnitelman peruskorjauksiin ja uusinvestointeihin, Hako kertoo.

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen vastasi. Hän kertoi, että kaupungin johto tarkentaa keväällä investointisuunnitelmaa ja tilastrategiaa Boost Brothersin tekemän konsulttiraportin pohjalta. Hän kertoi myös, että sivistystoimi valmistelee parhaillaan taloussuunnitelman 2017-2026 investointiesitystä yhdessä tilakeskuksen kanssa ja että suunnitelmaa on mahdollista esitellä kevään valtuustoseminaarissa.

Kaupunginjohtajan vastauksen jälkeen Vantaan valtuuston demariryhmä keskusteli myös tilanteesta. Ryhmä totesi, että SDP on ollut luomassa peruskoulua ja nyt haluamme olla päivittämässä sitä vastaamaan tämän ajan ja tulevaisuuden oppimiskäsityksiä. Jokaisella on oikeus laadukkaaseen opetukseen terveissä ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Opetus ei ole enää kytkettynä yhteen luokkahuoneeseen, vaan puhelimet, tabletit ja muut mobiilit välineet mahdollistavat opiskelemisen monipuolisissa tiloissa, ryhmä korosti.

Vantaan demariryhmä toteaa, että päätösten aika on sen jälkeen, kun koko kaupungin kattava selvitys on valmis. Mikäli käy ilmi, että jokin opetustila ei ole sijainniltaan, kunnoltaan tai käytettävyydeltään uuden oppimiskäsityksen mukainen, niin sitten tehdään muutoksia rakennetaan kokonaan uusia tiloja ja tarvittaessa puretaan vanhoja. Koko kaupungin koulutilasuunnitelma on hyvä pohja päätäjille arvioida myös maaliskuun alussa jätettyä kuntalaisaloitetta, jossa vaaditaan Tuomelan koulun lakkautuksen perumista.

- Erityisen akuutti tilanne on läntisellä Vantaalla, erityisesti Hämeenkylän alueella. Oma arvioni on, että Hämeenkylän alueella on varauduttava kahden uuden koulun nopeaan rakentamiseen korvamaan huonokuntoiset rakennukset, jotta edellä mainitut tavoitteet terveistä koulutiloista ja uudenlaisista oppimisympäristöistä toteutuvat, pohtii Jukka Hako.

(13.3.2016)

Keskustelunavauksia kouluista ja työpaikoista

Peruskoulut

- Valintani Vantaan demariryhmän uudeksi puheenjohtajaksi on kiinnostanut myös mediaa. Annoin haastattelut sekä Vantaan Sanomille että Helsingin Sanomille. Haastattelut ilmestyivät vuodenvaihteessa, Jukka Hako kertoo.

- Olen nostanut keskusteluun joitakin teemoja. Olen esittänyt, että Vantaalla erinomaisesti toteutettua talousohjelmaa jatketaan päättäväisesti. Samalla olen esittänyt, että valtuustolle suotaisiin mahdollisuus pureutua koulujen tulevaisuuteen kokonaisuutena, ei koulu kerrallaan.

- Vantaan tulee mielestäni laatia pidemmän tähtäimen ohjelma, jolla turvataan uudenlaisen oppimisen ympäristö kaikille peruskoululaisille. Työtä toki tehdään koko ajan, mutta kokonaiskuva olisi hyvää saada valtuuston puitavaksi.

- Koko kaupungin alueella selvitettävä, miten osa vanhoista koulutiloista on muutettavissa tulevaisuuden oppimisympäristöiksi, joissa luokkaopetus ei ole enää niin keskeisessä asemassa kuin aiemmin ja jossa tietotekniikkaa ja digitalisaatiota hyödynnetään. Vantaa on jo nyt ollut edelläkävijä hankkiessaan tabletit oppilaille. Tällä tiellä on jatkettava.

- Tasa-arvoisten oppimisympäristöjen toteuttaminen tarkoittaa, että myös uusia kouluja on rakennettava ja joistakin vanhoista on ehkä kokonaan luovuttava niiden heikon kunnon takia. Kouluverkkoasia on tulevien vuosien investointisuunnitelmien ydin.

- Siksi koko kaupunkikonsernin resurssit on valjastettava turvaamaan kouluverkko-ohjelman toteutusta. Työ on käynnistettävä heti. Vantaalla ei ole varaa jäädä odottamaan seuraavan valtuuston strategiapaperia, joka lienee käsittelyssä vasta kahden vuoden kuluttua.

Hyöty irti kehäradasta

Vantaan suuret investoinnit kehärata ja Kehä III on saatu päätökseen. Yhteensä noin 300 miljoonan euron panostukset tukevat asumista ja joukkoliikennettä, mutta myös elinkeinoelämää. Asuntorakentaminen kehäradan varrella on vilkastunut.

- Seuraava vaihe on varmistaa, että kehäradan varren työpaikka-alueet lähtevät liikkelle. Ensimmäisenä tulee mieleen Vehkalan aseman ympäristö. Vantaan on tehtävä kaikki voitava, että uusia työpaikkoja syntyy. Se on paitsi kaupungin myös koko Suomen etu.

- Tarvittaessa elinkeinopolitiikkaan on satsattava lisää. Kaupunginhallituksen roolia elinkeinopolitiikan linjaajana on entisestään vahvistettava.

(13.3.2016)