Yhteystiedot

Jukka Hako
Kellastuvantie 2
01760 VANTAA
p. 050 465 0399
jukka.hako@kellastupa.fi

Uudet vaalit tulossa!

Olen ehdolla myös Tradekan edustajiston vaaleissa. Klikkaa oikeassa palkissa oleva uutinen!

Kiitos äänestäjilleni!

Lämmin kiitos kaikille äänestäjilleni maamme historian ensimmäisissä aluevaaleissa. Tarkislaskennan jälkeen sain eri puolilta Vantaata ääniä 226 ja Keravalta 8, yhteensä 234. Tällä kertaa se riitti varavaltuutetun paikkaan.

Tulen paikallisesti toiminaan ja tukemaan sosialidemokraattien listalta valittuja aluevaltuutettuja heidän työssään. Samalla pyrin pitämään esillä ajatuksia, joita olen alla olevassa tekstissänini nostanut esiin.

Enemmän omalääkäreitä

Vuosien valmistelun jälkeen Suomessa toteutuu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, jolla palvelujen tuottaminen ja tilaaminen siirtyy leveämmille harteille. Unohtamatta pelastustointa, joka myös siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistuksen suurin muutos ensi alkuun on se, että rahoitus tulee jatkossa valtiolta.

- Vantaalla se tarkoittaa sitä, että muodostamme Keravan kanssa yhteisen hyvinvointialueen. Jokaiselle hyvinvointialueelle valitaan päätäjät vaaleilla, jotka ovat jo ihan nurkan takana. Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022, toteaa pitkän linjan vantaalainen päättäjä Jukka Hako.

- On hyvä, että ehdokkaiden joukossa on nykyisiä kuntapäättäjiä. Yhtä tärkeää on, että ehdokkaina on myös henkilöitä, jotka eivät tällä hetkellä ole mukana kunnallisessa päätöksenteossa, mutta joilla on siitä kokemusta. Samoin kuin seudullisesta yhteistyöstä ja päätöksenteosta. Itse olen sellainen ehdokas, Hako toteaa.

- Vaaleissa on kaikkein eniten kyse palveluista. Taloutta ei yksikään päättäjä silti pääse pakoon missään tehtävässä. Hyvinvointialue saa rahoituksensa suoraan valtiolta asukasmäärän ja alueen sairastavuuden perusteella. Siksi taloudesta puhuminen hyvinvointilaueella tarkoittaa sitä, että saadut varat käytetään tehokkaasti palvelujen tuottamiseen ja hankkimiseen, painottaa Hako.

Tässä tiivistetysti tärkeinä pitämiäni asioita ja ajatuksiani aluevaaleista ja hyvinvointialueen tulevasta toiminnasta:

  • ensin on varmistettava, että nykyiset palvelut siirtyvät joustavasti hyvinvointialueelle
  • uudistus ei voi tarkoittaa sitä, että kaikki säilyy sen jälkeen ennallaan
  • on löydettävä ja etsittävä uusia tapoja tuottaa ja ostaa palveluja siten, että laatu paranee ja kustannukset kyetään hallitsemaan
  • maamme ikärakenteen muutoksista johtuen sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve tulee lähivuosina lisääntymään. Siksi on tärkeää, että kolmannen sektorin toimijat ja myös yksityiset yritykset ovat mukana palveluja tuottamassa. Tämä edellyttää riittävää hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa sekä hyvää osaamista ostaa ja kilpailuttaa palveluita.
  • aluevaltuuston tärkeä tehtävä on varmistaa, että hyvinvointialueella on riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa
  • kansalaisten mielestä suurimmat puutteet ovat lääkärille tai hoitajille pääsyssä terveyskeskuksiin. Aikoja on liian vähän ja odotusajat pitkiä.
  • uusia toimintamalleja on selvitettävä. On muun muassa selvitettävä, voisiko omalääkärijärjestelmää kehittää Vantaan ja Keravan alueella.
  • etävastaanottoja on kehitettävä niille, joille ne soveltuvat

(20.1.2022)