Yhteystiedot

Jukka Hako
Kellastuvantie 2
01760 VANTAA
p. 050 465 0399
jukka.hako@kellastupa.fi

Vantaan sosialidemokraattien valtuustoryhmä

Terveydenhuollon lähipalvelut uudistettava

Vantaan sosialidemokraatit eivät ole valmiit tinkimään terveydenhuollon lähipalveluista. Vantaan demarien mielestä nykyinen terveysasemaverkko tulee säilyttää. Lähiterveysasemat ovat ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, joka onnistuneesti hoidettuna vähentää kalliimman erikoissairaanhoidon kustannuksia. Perusterveydenhuollon kehittäminen on viime vuosina jäänyt jalkoihin, kun erikoissairaanhoidon kustannukset ja palveluiden kysyntä on lisääntynyt.

Vantaan vuoden 2010 talousarvion käsittelyn yhteydessä on sovittu, että kaupungin sosiaali- ja terveysasemien verkosto arvioidaan kuluvan vuoden aikana. Talousarviokirjassa on valmistelun eväiksi linjattu, että kolmella terveysasemalla on jatkossa myös erikoissairaanhoidon palveluja. Muilta osin palveluverkoston kehittäminen on valmistelussa. Terveysasemien tulevaisuus on lähiviikkoina tulossa sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn.

Vantaan sosialidemokraattien keskeiset vaatimukset ovat:

1. Nykyinen terveysasemaverkko säilytetään ja se on palveluiden kehittämisen perusta.

2. Kolmen terveysaseman palveluja lisätään yhteistyössä HUS-kuntayhtymän kanssa siten,  että niiltä saa jatkossa myös erikoissairaanhoidon palveluita.

3. Muut terveysasemat ovat lähiterveysasemia. Lähipalveluita tarvitsevat erityisesti lapsiperheet, eläkeläiset, pitkäaikaissairaat ja työttömät.

4. Terveysasemista kehitetään sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskuksia. Niissä palvelut pyritään järjestämään ns. yhden luukun periaatteella. Palvelukeskuksessa voi toimia terveyspalveluiden lisäksi neuvola ja sieltä voi saada myös mielenterveyspalveluita, päihdehuollon palveluita jne.

5. Aviapolis-alueelle (Kartanonkoski, Pakkala, Tammisto ja Ylästö) on pikaisesti perustettava lähiterveysasema.

6. Neuvolatoimintaa kehitetään siten, että ne toimivat jatkossa myös ikääntyneen väestön palvelupisteinä.

7. HUS-kuntayhtymän lähipalvelut, mm. röntgen- ja laboratoriopalvelut, tulee sijoittaa siten, että ne sijainniltaan tukevat Vantaan terveysasemien toimintaa.

8. Vantaan sosiaali- ja terveystoimessa on useiden liikelaitosmallien ja ulkoistamisten rinnalla käynnistettävä oman, julkisen palvelun kehittämistyö, jossa pääpaino on ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuudessa. Yhdellä lähiterveysasemalla kokeillaan mahdollisimman pätevää, joustavaa ja monipuolista palvelua mm. aukioloaikoja lisäämällä, sähköisen asioinnin käyttöön otolla ja henkilökunnan työssä jaksamiseen panostamalla.