Blogin arkisto

Yhteystiedot

Jukka Hako
Kellastuvantie 2
01760 VANTAA
p. 050 465 0399
jukka.hako@kellastupa.fi

Koulusäästöt koskettavat kaikkia oppilaita

Maanantai 28.10.2013 klo 8:41

Vantaalla viime aikoina käyty kiivas keskustelu kahden koulun lakkauttamisesta on peittänyt alleen syyn, miksi tällaiseen esitykseen ja päätökseen päädyttiin. Viime vuonna päättäjille esiteltiin vaihtoehtona, että opetuksen menoja karsittaisiin vähentämällä koulunkäyntiavustajia. Tämä vaihtoehto torjuttiin yksimielisesti vuosi sitten talousarviokäsittelyssä.

Katse oli suunnattava mahdollisuuteen saada säästöjä koulutiloista. Vantaalla käynnistettiin kaikkia kouluja koskeva tarkka selvitys opetustilojen määrästä. Tämän jälkeen tehtiin suunnitelma siitä, miten koulutiloja voitaisiin koulupäivän aikana käyttää nykyistä tehokkaammin. Juuri tämä linjaus on saanut liian vähän huomiota osakseen.

Kun alimpien luokkien pienryhmäopetusta, mm. kielten opetusta, keskitetään aamupäivään ja ylempien luokkien iltapäivään, voidaan koulussa järjestää enemmän opetusta kuin tällä hetkellä. Kun näin ryhdytään toimimaan Vantaan kaikissa kouluissa, havaitaan, että opetustiloja riittää selvästi suuremmalle oppilasmäärälle kuin Vantaalla tällä hetkellä on. Näin saavutetaan aikaa myöten 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Kun oppilasmäärän kasvut otettiin myös huomioon, jäi eniten väljyyttä läntiselle Vantaalle ja Hakunilan alueelle. Näillä alueilla jäi mahdollisuus luopua joistakin koulutiloista. Valinta kohdistui Tuomelan ja Hevoshaan kouluihin. Perusteluna valinnalle oli, että muutokset oppilaiden koulumatkoissa ovat pienimmät verrattuna joidenkin muiden koulujen lakkautuksiin. Kahden koulun lakkauttamisesta syntyy myös lisäsäästöä.

Kaikkein suurin säästö syntyy siitä, että koulutiloja tiivistämällä voidaan aikanaan jättää kaksi keskikokoista koulua kokonaan rakentamatta. Lisäksi säästetään aikanaan eteen tulevat lakkautettujen koulujen peruskorjaukset.

Kyse ei ollut kahden koulun lakkauttamisesta vaan suunnitelmasta lisätä koulutilojen käyttöä. Koulusäästöt koskettavat siis kaikkia peruskoulun oppilaita.

Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lakkauttamista vastustaneet päättäjät olisivat toivoneet päätöksen siirtämistä ja Vantaan kaikkien koulujen kuntokartoituksen tekemistä. Vasta sen jälkeen olisi päätetty Tuomelan ja Hevoshaan lakkauttamisesta. Esityksestä puuttui kuitenkin kustannusvaikutus. Valtuutetuille kerrottiin talousarvioinfossa, että kaikkien koulujen samanaikainen kuntokartoitus maksaisi jopa 3 miljoonaa euroa. Siihen ei ole talousarviossa rahaa. Ei ole myöskään syytä luoda epävarmuutta, että kaikki koulut odottaisivat mahdollisen lakkautusuhan alla lopullisia päätöksiä.

Sosialidemokraatteja on arvosteltu siitä, että olisimme vaaliohjelmissa vastustaneet koulusäästöjä. Vaaliohjelmamme ykköslupaus oli saattaa Vantaan talous sellaiseen kuntoon, että verorahat riittävät palveluihin ja että velkaantuminen pysäytetään. Selkeä tavoitteemme oli myös, että henkilöstöä ei irtisanota eikä lomauteta, eli opettajia ja avustajia ei vähennetä.

Koulutilojen uudenlainen käyttö hidastaa kaupungin kustannusten kasvua. Tehdyt koulusäästöt eivät ole ristiriidassa vaaliohjelmamme kanssa, jolle saimme vantaalaisilta vahvan tuen.  

Samanlaisia tilajärjestelyjä on viime vuosina tehty yksittäisissä kaupunginosissa, kuten Tikkurilassa ja Havukoskella. Tällä kertaa tarkastelussa oli koko kaupunki.

Vanhempien tuska ja pettymys tehdyistä päätöksistä on täysin ymmärrettävä, kun koko kaupungin näkökulmasta tehty päätös osui omalle asuinalueelle.

2 kommenttia .